Opiskeluvalmennuksesta tukea opintojen etenemiseen

Opiskeluvalmennuksessa henkilökohtainen valmentaja auttaa opiskelijaa löytämään toimivia keinoja opinnoissa etenemiseksi. Tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeytyminen. Keskeistä on opiskelijan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen opiskelussa.
Valmennuksessa tehdään opiskelijan tarpeiden mukaista yhteistyötä esimerkiksi oppilaitoksen ja opiskelijan läheisten kanssa.

Opiskeluvalmennus sisältää 12–15 valmennuskertaa, joista osa voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla. Valmennuskerrat toteutetaan 6–9 kuukauden aikana.


Projektin tavoitteet
kehittää opiskeluvalmennuspalvelumalliopiskelijan tuen tarpeen varhaista tunnistamista Kelassa yhteistyötä oppilaitoksen, palveluntuottajan, opiskelijan ja Kelan välilläKelan etuuskäsittelijöiden roolia opintojen etenemisen seurannassa
kokeilla kuntoutuksen suullista hakemistakuntoutukseen hakemista ilman lääkärinlausuntoa ja diagnoosia ja
saada tietoa lyhytterapeuttisten menetelmien toimivuudesta opiskelijoiden tukemisessa.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektiin liittyvässä arviointitutkimuksessa, jonka toteuttaa Kuntoutussäätiö.


Kenelle

Projektin aikana valmennukseen voivat päästä 16–29 -vuotiaat opiskelijat, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa Tampereen tai Kuopion alueella,joiden opinnot ovat viivästyneet tai ovat vaarassa viivästyä jajotka saavat opintotukea tai joille on myönnetty koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena.

Pääasiassa opiskeluvalmennuksen tarve tunnistetaan Kelassa, josta opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta hakeutua valmennukseen. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen kuntoutuspäätöksen jo saaneet opiskelijat voivat itse hakea valmennusta. Opiskeluvalmennus ei koske muun muassa sellaisia opiskelijoita, jotka saavat nuoren kuntoutusrahaa.

Opiskeluvalmennukseen ei voida ottaa opiskelijoita, jotka


saavat nuoren kuntoutusrahaaovat oppisopimuskoulutuksessa taiopiskelevat yksityisissä oppilaitoksissa tai erityisoppilaitoksissa tai jotka asuvat tai opiskelevat yli 50 km:n päässä Opiskeluvalmennusta tarjoavasta palveluntuottajasta.


Opiskeluvalmennuksen vastuuhenkilö

Timo Saari

+358405670586, timo.saari@villenverstas.com