Toimimme tuetun asumisen palveluntuottajana Tampereella sekä Turussa. Tuettu asuminen tukee täysi-ikäisen (18 - 65v.) asiakkaan itsenäistä selviytymistä omassa kodissa.

Tampereella tuetun asumisen piiriin kuuluvat nuoret (18-21v) aikuiset sekä asiakkaat, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia. Tuetun asumisen piiriin hakeudutaan hoitavan tahon tekemällä palvelupyynnöllä, joka osoitetaan asiakasohjaus Loistolle tai Luotsille.

Turussa tuetun asumisen palvelua saa, jos asiakkaalla on mielenterveydellisiä- ja/tai päihdeongelmia. Yhteydenotot tulee asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityön kautta.


Yhteistyön alkuvaiheessa kartoitetaan tuen tarve yhdessä asiakkaan sekä hänen lähiverkostonsa kanssa. Samalla luodaan tavoitteet siihen millaista tukea ja kuinka paljon asiakas tarvitsee. Työntekijä tukee ja ohjaa asiakasta arkielämän asioiden hoitoon liittyvissä asioissa esim. ruo-kahuolto, terveydenhoito, asioiminen virastoissa, taloudellisten etuuksien hakeminen, vuokra, siisteys, hygienia. Tarvittaessa palveluntuottaja osallistuu asiakkaan kanssa hoitoneuvotteluihin psykiatrisen hoidon, korvaushoidon tai muun hoitotahon yksikköön. Lisäksi asiakas saa tukea ja ohjausta hänen pohtiessaan omia henkilökohtaisia valintojaan liittyen elämänhallintaan, opiskeluun tai työllistymiseen.

Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä ohjaajiin puhelimitse. Sovittuja tapaamisia voi olla 1-5 kertaa viikossa, noin kaksi tuntia kerrallaan tai miten asiasta on sovittu.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.


Lisätietoja: Ville Salonen, +358440241176/ ville.salonen@villenverstas.com

Laura Nikkola, +358443767607/ laura.nikkola@villenverstas.com