Ville Salonen

Olen toiminut yli 20v mielenterveys- ja päihdetyössä niin työntekijänä, esimiehenä kuin yrittäjänä. Vuodesta 2014 työnohjaus on ollut yksi päätehtävistäni yrittäjänä ja kokemusta on laajasti sosiaali- ja terveysalan lisäksi työllisyydenhoidon sekä nuorisotyön puolelta.

Tällä hetkellä työnohjaan päälliköitä, esimiehiä sekä työntekijätasoa ja koulutan tulevia työnohjaajia. Työotteeni on dialoginen, reflektiivinen sekä ratkaisukeskeinen, jossa keskiössä on yksilön/tiimin tavoitteellinen ja keskusteleva vuorovaikutus. Omia vahvuuksiani ovat erilaiset kriisitilanteet, vuorovaikutustaidot ja ryhmädynamiikka, muutos-työskentely sekä työnohjattavien ammatillisen ja eettisen työskentelyn kehittäminen. Olen tottunut ohjaamaan niin yksilöitä kuin suurryhmiä ja kaikkia siltä väliltä.

Timo Saari

Olen toiminut lähes 15v perusopetuksen erityisopetuksessa, jossa työn sisältöön on kuulunut mm. lastensuojelun, perhetyön ja psykiatrian eri verkostoja. Erityisopetuksen lisäksi olen työskennellyt työllisyys-palvelujen kehittämisryhmässä ja nuorten työpaja palveluissa. Tämän hetken työnkuvaani kuuluu työnohjauksen ohella esimiehenä sekä työntekijänä toimiminen mielenterveys- ja päihdetyössä Tampereella. Samanaikaisesti olen mukana Kela:n opiskeluvalmennusprojektissa, jossa toteutan ratkaisukeskeisiä lyhytterapiamenetelmiä.

Työotteeni on dialoginen, reflektiivinen sekä ratkaisukeskeinen, jossa keskiössä on yksilön tai tiimin tavoitteellinen ja keskusteleva vuorovaikutus. Omiin vahvuuksiini kuuluvat mm. vuorovaikutustaidot ja ryhmädynamiikka sekä ammatillisen ja eettisen työskentelyn kehittäminen. Olen tottunut ohjaamaan sekä yksilöitä, että ryhmiä.

Jonni Salonen

Olen toiminut n. 20v. mielenterveys- ja päihdetyössä pääasiassa työntekijänä, mutta viimeiset kolme vuotta myös esimiehenä ja yrittäjänä. Olen toiminut työurani aikana erinäisissä luottamus-tehtävissä isoissa sote-alan yrityksissä työsuojeluvaltuutettuna ja luottamushenkilönä. Työhyvinvointi ja työturvallisuus on aina ollut minulle tärkeitä ja tällä hetkellä opiskelen työnohjaajaksi.

Työnohjaajatyylini on ratkaisukeskeinen ja dialoginen. Työnohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä, työntekijätasosta esimiehiin.