Mitä työnohjaus on?

- Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa.

- Toiminta perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin.

- Työnohjaus toteutetaan säännöllisesti kokoontuvina tapaamisina, jolloin ohjausprosessi etenee ja saavutetaan ennakkoon asetetut tavoitteet.

- Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmä / työyhteisöohjauksena.


Meidän työnohjaus on dialogista ja voimavarakeskeistä, toimintatapoina narratiiviset, reflektiiviset sekä toiminnalliset menetelmät.


Yksilötyönohjaus: alk. 90€ +alv24% / 60min

Ryhmätyönohjaus (2-8 hlö): alk. 210€ +alv24% / 90min

Ryhmätyönohjaus (8-> hlö): alk. 270€ +alv24% / 90min.


Hintoihin sisältyvät matkakulut!