Mitä työnohjaus on (STOryn mukaan)

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.


Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

  • jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite
  • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla
  • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisen edistämiseksi
  • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
Mitä hyötyä työnohjauksesta on

  • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
  • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
  • työskentely sujuu paremmin
  • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
  • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
  • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Kenelle työnohjaus sopii

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaa-tioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös saman-laisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto.


Meidän työnohjaus Villen Verstaalla on dialogista ja voimavarakeskeistä, toimintatapoina narratiiviset, reflektiiviset sekä toiminnalliset menetelmät.

Työnohjaus
Kesto Hinta + alv24%
Yksilö
60min
90€
Ryhmä (2-7hlö) 90min 250€
Ryhmä (8->hlö)
90min 300€
Esimiestyönohjaus, yksilö 60min 120€
Esimiestyönohjaus, ryhmä 90min 350€
Hintoihin sisältyy matkakulut.